Vandreleirene har fått nye nettsider

9 januar, 2020 av Bjørn Erik Hjellset

Ny nettside for Vandreleiren 2020. Sidene er basert på forbundets mal, og det vil være en del feil mens oppretting/tilpassing av nettsideløsningen pågår.

De gamle sidene til vandreleirene ble dessverre tatt ned. Vi har fått hentet ut en del informasjon, og den vil bli fortløpende lagt ut på disse sidene.