Merker Vandreleieren 2022 hoved

Leirmerke basert på utkast av Ådne Bruaset Engen

Leirkomite 2022

Bjørn Erik Hjellset

Leirsjef 2022 (Teknisk sjef 2012)
[email protected] Telefon: 90519007

Dag Erling Austvik

Teknisk sjef 2022 (Tidl. Beredskapssjef 2006)
[email protected] Telefon: 911 64 074