• en speider kjenner ansvar for sin egen og andres lue
  • en speider vet; finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær
  • en speider lager en vandrestav og respekterer andres
  • en speider kjenner sine sko og verner om dem